Artikelen van Loek en Machiel        

Herdenking

De leugen 1

De leugen 2

 

Positiebepaling organisatoren 

 Rembert Amons

Loek Dullaart

Jan van Gils

Magchiel Matthijsen

 

Licht op 911

De aanslagen op de Twintowers en het Pentagon schokten destijds de hele wereld pas na verloop van tijd ontstonden er vragen. Was de lezing van de gebeurtenissen door de Amerikaanse overheid wel volgens de feiten? Moest de toedracht van de feiten niet nader onafhankelijk worden onderzocht? De uiteindelijk ingestelde onderzoekscommissie wierp in haar rapport meer vragen op dan beantwoordde. Zo is vijftien jaar na dato de twijfel aan de officiële lezing van de gebeurtenissen levensgroot aanwezig.

Daar komt nog bij dat er in de loop van deze vijftien jaar talloze onderzoekers hebben aangetoond dat de feiten een hele andere richting uit wijzen. Het heeft er eerder de schijn van dat organen en/of personen rond de Amerikaanse overheid, veiligheidsdiensten en leger bij deze aanslagen zelf betrokken moeten zijn. Om deze serieuze onderzoekers, zonder een diepgaande wetenschappelijke weerlegging van het door hen aangedragen feitenmateriaal, op voorhand weg te zetten als “complotdenkers” en fantasten, is eerder een verklaring van onmacht en een schuldbekentenis dan een serieuze bijdrage aan de discussie.

Wat bij dit alles ook een rol speelt is de Amerikaanse geopolitiek van de laatste honderd jaar, waarbij zij betrokken was bij talloze aanslagen, oorlogen en staatsgrepen. De deelname van Amerika bij al die oorlogen werd vaak voorafgegaan door een aanslag op een Amerikaans schip of gebouw, wat de aanleiding vormde om de betreffende oorlog te kunnen beginnen (een zgn. ‘valse vlag’ operatie). Veel van die aanslagen bleken achteraf in scène te zijn gezet door de Amerikaanse geheime dienst zelf.

In dit verband is het van groot belang dat er een grote publieke discussie komt die de rol van de Amerikaanse regering en geheime dienst bij de aanslagen van 9 – 11 diepgaand onderzoekt en bespreekt aan de hand van alle aangedragen feiten. De makers van deze website willen daar een rol in spelen, maar zij willen bovendien proberen ook het licht van de geesteswetenschap van Rudolf Steiner op deze feiten te laten schijnen.

Rudolf Steiner, de grondlegger van de Antroposofie, heeft zich in de laatste zeven jaar van zijn werkzame leven (vanaf 1917), intensief beziggehouden met de wereldpolitiek (o.a. met Amerika), met economie, met voeding, landbouw, gezondheid, geneesmethodes, onderwijs etc. In die periode heeft hij veel uitspraken gedaan over wat er in zijn tijd achter de schermen gaande was, maar die niet minder actueel zijn in onze tijd. Die uitspraken kunnen helpen om vanuit een spirituele blikrichting meer licht te werpen op de bedoelingen en streefrichtingen van huidige machthebbers en de interpretatie van hun handelingen.

Daartoe willen wij als eerste een studiedag organiseren op 11 september 2016 a.s. om een begin te maken met deze publieke discussie.

Als U deze website interessant vindt, wilt U dan ook al uw vrienden, kennissen en relaties attenderen op het bestaan van deze website? Bij voorbaat dank.

Rembert Amons, Loek Dullaart, Jan van Gils, Magchiel Matthijsen